Brandwondenwijzer

Algemeen advies

Eerst water, de rest komt later!

Direct koelen met lauw, zachtstromend leidingwater, minstens 10 minuten (pas op voor onderkoeling als u koelt met koud water). Koel alleen de brandwond, bescherm het kind tegen afkoelen. Stel het kind gerust.

Waarschuw in ieder geval een arts als er blaren zijn/ de huid er aangetast uit ziet/ bij brandwonden door een chemische stof of elektriciteit of bij brandwonden aan gezicht, handen, keel en geslachtsdelen. 

Staat de kleding in brand? Doof het vuur door het kind over de grond te rollen. Maak hierbij gebruik van de blusdeken of een zwaar stuk textiel (jas, deken). Gebruik nooit synthetische stoffen. Bescherm het gezicht: sluit de blusdeken bij de hals af.

Staat het huis in brand? Waarschuw de mensen die in huis zijn en ga snel met het kind naar buiten. Volg de vluchtroute. Probeer een beginnende brand zelf te blussen. Lukt dat niet en u hebt nog tijd: bel direct 112. Denk aan de veiligheid van het kind en uzelf. Waarschuw de buren en de mensen in de flat of het gebouw. Voor meer informatie lees de Brandwondenwijzer®.

 

Wat zijn brandwonden? 

Brandwonden zijn het gevolg van plotselinge overmatige hitte op de huid. Elke verbranding tast de huid aan en richt schade aan. Alleen oppervlakkige verbrandingen genezen zonder littekens achter te laten.  

Genezing van brandwonden

Brandwonden zijn niet alleen erg pijnlijk, ze kunnen ook levensbedreigend zijn en blijvende verminking tot gevolg hebben.

Brandwonden genezen doordat het lichaam nieuwe huid vormt. Die nieuwe huid ziet er anders uit, is minder soepel en voelt stug en strak aan.

De ernst van een verbranding hangt af van de diepte en de grootte.

Diepte van een brandwond

De diepte van een verbranding wordt aan de hand van een aantal uiterlijke kenmerken vastgesteld en wordt aangeduid met een cijfer. Hoe erger de brandwond des te hoger het cijfer. Een derdegraads brandwond is ernstiger dan een eerstegraads verbranding.

 • Eerstegraads brandwond: de huid is nog wel intact, maar rood en pijnlijk. Zonverbranding is in het algemeen een eerstegraadsverbranding.
 • Tweedegraads brandwond: er ontstaan blaren en de huid is rood en pijnlijk.
 • Derdergraads brandwond: de huid is (ernstig) aangetast en is bruin of geel, maar kan soms of wit of zwart zijn. Ook is de derdegraads brandwond altijd zeer ernstig, toch voelt het slachtoffer nauwelijks pijn. Dit komt doordat de uiteinden van de zwenuwen in de huid verbrand zijn.

Grootte van een brandwond

De grootte van de brandwond wordt uitgedrukt in een percentage (%) van het totale lichaamsoppervlak. Als bijvoorbeeld 10% of meer van het lichaamsoppervlak verbrand is, spreken we van een uitgebreide verbranding.

U kunt de grootte van een verbranding bepalen met behulp van de hand van het slachtoffer. De oppervlakte van de hand met aaneengesloten vingers bedraagt ongeveer 1% van het totale lichaamsoppervlak. Het aantal keren dat de hand op de brandwond past, geeft aan hoeveel procent van het lichaam is verbrand.

 

Directe hulp bij brandwonden

Eerst water, de rest komt later!

Staat uzelf (of uw kleding) in de brand?
 • Probeer kalm te blijven en ga niet rennen; dit wakkert de vlammen aan,
 • Doof de vlammen met water of ga onder de douche staan,
 • Sla eventueel een zwaar stuk textiel om u heen en rol over de grond.

Onthoud: niet hollen, maar rollen

Staat een ander (of iemand kleding) in brand?

 • Doof het vuur door het slachtoffer over de grond te rollen,
 • Maak daarbij zo veel mogelijk gebruik van een zwaar stuk textiel (jas, deken),
 • Blus de vlammen met water.

Voorkom dat het slachtoffer gaat rennen! Dit wakkert de vlammen aan.

Help met het doven en gebruik een blusdeken als die aanwezig is. Wikkel de blusdeken rond de handen en leg deze rustig (deken van u afhouden) op de brandhaard of het brandende lichaamsdeel, of wikkel het slachtoffer in een jas, deken, gordijn of kleed. Trek de bedekking goed dicht bij de hals, zodat het vuur niet bij het gezicht kan komen. Voorkom dat het slachtoffer hete lucht inademt.

1.  Koel de wond ± 10 minuten bij voorkeur met lauw zachtstromend leidingwater.

 • Koelen met bijvoorbeeld slootwater kan ook, zeker als er geen andere koelmogelijkheden zijn.
 • Eventueel koelen met natte doeken, indien weinig water beschikbaar is.
 • Pas op voor onderkoeling.
 • Bij verbranding door chemische stoffen (bijtende producten) tenminste 30 minuten spoelen.

2.  Voorkom onderkoeling. Koel alleen de wond.

3.  Vewijder alleen de kleding die niet aan de wond kleeft.

4.  Waarschuw een arts bij: blaren, aangetaste huid, elektrische of chemische verbranding.

5.  Smeer niets op een brandwond.

6.  Bedek de wond met steriel verband of een schone doek.

7.  Geef het slachtoffer geen eten of drinken.

8.  Vervoer het slachtoffer, indien mogelijk, zittend.

 

Brand blussen

Wees voorzichtig met vuur!

Brand is levensgevaarlijk. De verbrandingen die u op kunt lopen zijn de meest afschuwelijke en pijnlijke wonden die er bestaan. Daarbij is brand zo verwoestend dat het weinig overlaat van uw bezittingen. Het voorkomen van een brand is daarom enorm belangrijk.

Een beginnende brand zelf blussen

Een beginnende kleine brand is vaak eenvoudig te blussen. De beste middelen om zo'n brandje te blussen zijn water en een blusdeken.

1.  Water

Water is bijna altijd voor handen en werkt het beste tegen brand. Gooi of spuit het water op de brandhaard (maar nooit bij vlam in de pan).

2.  Blusdeken

Een speciale deken (groot formaat) glasvezel die wordt gebruikt om brand te doven, bijvoorbeeld bij vlam in de pan.

 • Wikkel de punten van de blusdeken rond uw handen en leg hem rustig (deken van u afhouden) op de brandhaard of het brandende lichaamsdeel. Staat uw kleding of die van iemand anders in brand, ren dan niet; dit wakkert de vlammen aan. Trek de bedekking goed dicht bij de hals, zodat het vuur niet bij het gezicht kan komen. Met een groot formaat blusdeken (180 x 180 cm) kunt u langs een brand ontsnappen.

Waarschuw bij brand

Is de brand niet te blussen met water of een blusdeken, waarschuw dan iedereen in het pand en vlucht volgens het vluchtplan. Bel meteen de brandweer op 112. Zorg voor uw eigen veiligheid en blijf kalm.

Een aanwakkerende brand blussen met een blusser is af te raden

Wanneer een brand groter wordt en u probeert die toch met een blusser te blussen, dan loopt u een aanzienlijk risico om door rook of een steekvlam overvallen te worden. Grote kans dat u zelf slachtoffer wordt. Een brand blussen en vluchten gaan niet samen. Schat uw kansen op tijd in. Gebruik thuis een blusdeken in plaats van een brandblusser. Brandblussers zijn alleen aan te raden wanneer u een blustraining gevolgd hebt.

 

Preventie

Iedereen brandt zich wel eens. Daarom is in de Brandwondenwijzer® een checklist opgenomen met 125 tips om brand en brandwonden te voorkomen. Op deze site wordt een aantal risicovolle situaties waarin mensen brandwonden oplopen beschreven, zoals: tijdens het eten en drinken, rookgerei, vuurwerk en zonverbranding.

U kunt veel leed voorkomen door op het juiste moment de juiste maatregelen te nemen. Daarom staan we stil bij het belang van rookmelders en het maken van een vluchtplan voor uw woning.

Eten en drinken

Kinderen branden zich nogal eens aan hete vloeistoffen, zoals hete thee of hete koffie die ze omgooien. Maar ook aan hete bouillon, hete soep of hete chocolademelk.

 • Thee en koffie in een thermoskan doen, let op de veilige werking en sluiting van de thermoskan. De hete vloeistof blijft erg gevaarlijk. Bij een onveilig gebruik kan een thermoskan gevaarlijk zijn.
 • Hete chocolademelk met koude melk afkoelen.
 • Als u de hete pan van de kookplaat haalt, zet deze dan midden op tafel.

Sigaar of sigaret

Als u een asbak leegt in een prullenbak of vuilniszak, let er dan op dat alle vuur gedoofd is. Roken in bed veroorzaakt vaker brand dan u denkt.

 • Gooi pas de volgende dag de asbak leeg als u 's avonds hebt gerookt, of doe wat water bij de peuken in de asbak.
 • Maak sigaar en sigaret altijd goed uit in een metalen, stenen of glazen asbak.
 • Laat geen brandende sigaar of sigaret op de rand van de asbak liggen als er kinderen in de buurt zijn.
 • Rook nooit in bed.
 • Maak de sigaar of sigaret goed uit voordat u in bed stapt.

Vuurwerk

Vuurwerk mag alleen worden verkocht aan iemand die 16 jaar of ouder is. Vuurwerk van slechte kwaliteit kan levensgevaarlijk zijn. U kunt er doof door worden, vingers of een hand kunnen worden afgerukt, ogen kunnen worden beschadigd, de huid kan verbranden en in het ergste geval kan het tot de dood leiden. Koop alleen goedgekeurd vuurwerk bij de erkende vakhandel.

 • Lees altijd vooraf de gebruiksaanwijzing.
 • Nooit vuurwerk in de hand afsteken.
 • Het opnieuw aansteken van "weigeraars" of zwerfvuurwerk is levensgevaarlijk.
 • Steek de lont niet aan als deze korter is dan 10 centimeter.
 • Gebruik een aansteeklont, sigaret of een sigaar om het vuurwerk aan te steken.

Zon 

De huid is gevoelig voor UV-straling, waardoor verbrandingen kunnen ontstaan. Jongeren die 1½ uur of langer in de zon doorbrengen, bijvoorbeeld bij schoolreisjes, sportdagen of voetbalwedstrijden, kunnen zo oppervlakkig verbranden. De gevoeligheid voor UV-stralen hangt af van iemands huidtype.

 • Huidtype 1; blond of rood haar, bleke huid, soms met sproeten. Deze huid verbrand zeer gemakkelijk, wordt niet bruin. Zonnebrandcrème factor 30.
 • Huidtype 2; lichte kleur. De verbrandt redelijk snel, wordt langzaam bruin. Zonnebrandcrème factor 15-20.
 • Huidtype 3; van nature al licht-bruin. Deze verbrandt soms, wordt gemakkelijk bruin. Zonnenbrandcrème factor 10-15.
 • Huidtype 4; van nature al bruin. Deze verbrandt bijna nooit, bruine huidskleur wordt dieper. Zonnenbrandcrème factor 5-10.

Voorkom zonnebrand en gebruik de zonnebrandcrème die bij uw huidtype past.

 • Kinderen tot 15 jaar ongeacht huidtype, zonnebrandcrème factor 30, regelmatig dik insmeren en niet langer dan 20 minuten achtereen in de zon laten zitten of spelen.
 • Zet een zonnenhoed of pet op in de zon of gebruik een parasol.
 • Tussen 12.00 uur en 15.00 uur de schaduw opzoeken.
 • Regelmatig en ruim insmeren voor het zonnen en in ieder geval nadat u hebt gezwommen.

Rookmelders

Bij brand komt rook vrij; rookontwikkeling is zeer gevaarlijk. Als u slaapt maakt deze rook u niet wakker, u gaat er juist dieper van slapen. Het tijdig ontdekken van rook kan daarom veel ellende voorkomen.

Plaats in ieder geval een rookmelder aan het plafond van uw gang en trapportaal. Plaats ook een rookmelder op de slaapverdieping. Als de rookmelder rook signaleert, laat deze een harde toon horen.

 • Wist u dat de rookmelder ook reageert op stoom? Plaats daarom geen rookmelder in de keuken en badkamer.
 • Als u een rookmelder aanschaft, kies dan melders die voorzien zijn van Goedgekeurd keurmerkinstituut of KOMO-keur.
 • Controleer elke maand de rookmelder dan weet u zeker dat hij voor u klaar staat als het nodig is.

Vluchtplan

De rook die ontwikkelt bij brand, is zo zwart dat u zich in uw eigen huis niet meer kunt oriënteren. Daarom is het van belang dat er een vluchtplan op papier staat en dat iedereen in het huis weet wat de snelste route naar buiten is.

 • Teken op ruitjespapier de plattegrond van uw huis. Geef hierop de voorzieningen aan zoals rookmelders, brandblusser en vluchtroute. Geef aan langs welke route(s) u het snelst buiten bent.
 • Afhankelijk van het huis kunt u vluchten door de voordeur, de achterdeur, balkondeur, tuindeur of via het dak.
 • Maak afspraken over wie wat en wie meeneemt.
 • Oefen de vluchtroute met de medebewoners.
 • Geen fietsen of kratten in de vluchtroute zetten, deze moeten vrij blijven.
 • De deuren moeten snel te openen zijn, dus de sleutels moeten binnen handbereik zijn.
 • Bijtende en ontvlambare stoffen buiten bewaren, in het schuurtje of op het balkon.

Houd bij (hevige) rookontwikkeling het hoofd zo laag mogelijk. Op de grond is minder rook (dus minder gevaarlijk) en er is een beter zicht. Houd daarbij natgemaakte doeken voor uw gezicht. Adem zo min mogelijk rook in. Neem huissleutels mee, de brandweer kan daarmee dichtgevallen deuren openen.

 

Bel na de ontsnapping direct 112.

Copyright © 2010-2015 Apotheek Maarheeze

Privacy Reglement


Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding